Vi liker ikke tradisjonelle konferanser, men tror heller på den direkte og tette samtalen «rundt leirbålet».

Læringsutbytte blir høyere, debattene mer ærlige og stemningen bedre.

Klar Tale fikser det meste ved et slik arrangement. Gjennom nettverket vårt kan vi også få tak i mange av de dere helst vil ha innerst i ringen rundt bålet.